7/3/2016 12:00:00 πμ
Κλήρωση 2 Platanos Prepaid Cards στη σελίδα μας στο Facebook


 
- Δηλώστε δημόσια ότι σας αρέσει ("Like") 
 
 
 
η Σελίδα μας "Platanos Parking Κηφισιά" στο Facebook  και 
 
- Κοινοποιήστε "Share" δημόσια 
 
τη δημοσίευση του διαγωνισμού αυτού (που φιλοξενείται στη σελίδα Facebook του Σταθμού "Platanos Parking Κηφισιά" και ...
"Κερδίστε την κάρτα Platanos Prepaid με δωρεάν προπληρωμένο χρόνο στάθμευσης αξίας 30€" ! 
 
 

Ενημερωθείτε εδώ για τα πλεονεκτήματα της Platanos Prepaid Card
 
 
Ξεχάστε τα ταμεία κάθε φορά που παρκάρετε,   
Αποκτήστε ευελιξία και παρκάρετε όποτε θέλετε γρήγορα, εύκολα και οικονομικά,
σε προνομιακή τιμή ωριαίας και ημερήσιας στάθμευσης,                    
- μόνο με €1,5 κάθε ώρα στάθμευσης, που αφαιρείται από το υπόλοιπο της Κάρτας σας  και
- με μέγιστη ημερήσια χρέωση €6.
 
Διάρκεια παραμονής 
στο Σταθμό
Prepaid Card
(€)
Αρχικές
Τιμές (τιμοκατάλογος)
Έως 1 ώρα
1,5 ευρώ
4 ευρώ
1 έως 2 ώρες
3 ευρώ
6 ευρώ
2 έως 3 ώρες
4,5 ευρώ
7 ευρώ
3 έως 4 ώρες
6 ευρώ
8 ευρώ
Μέγιστη ημερήσια χρέωση 
(4 ώρες και πάνω ημερησίως)
6 ευρώ
9 ευρώ
 
 

Δείτε εδώ τις πληροφορίες, όρους και προϋποθέσεις για την κλήρωση.

Η εταιρεία ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ PARKING ΑΕ (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «Διοργανώτρια»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
Τα δώρα της κλήρωσης είναι δύο κάρτες προπληρωμένου χρόνου στάθμευσης Platanos Prepaid Card αξίας 30€ η κάθε μία, για να παρκάρετε όποτε εσείς το επιλέξετε σε προνομιακή τιμή ωριαίας στάθμευσης. Όροι χρήσης της κάρτας παρέχονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.platanosparking.gr.
 
Προϋποθέσεις - Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση
1. Το όνομα των συμμετεχόντων στο Facebook να είναι αναγνωρίσιμο και να προκύπτει αβίαστα, συγκριτικά με το αναγραφόμενο στην Αστυνομική Ταυτότητα ή στο Διαβατήριο ή να υποστηρίζεται από αντικειμενικά στοιχεία ταυτοποίησης (φωτογραφία κλπ.).
2. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι:
- Δήλωσαν δημόσια ότι τους αρέσει ("Like") η σελίδα Facebook του Σταθμού "Platanos Parking Κηφισιά" 
- Κοινοποίησαν δημόσια ("Share") τη σχετική ανακοίνωση της κλήρωσης, απευθείας από τη Σελίδα Facebook του Σταθμού (Platanos Parking Κηφισιά), 
στο διάστημα έως και την Δευτέρα  02/05/2016, εφόσον έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
Στην προωθητική ενέργεια δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της εταιρίας ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ PARKING ΑΕ και των συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους Α' και Β' βαθμού.
3. Τα στοιχεία των φίλων της Σελίδας "Platanos Parking Κηφισιά" που έκαναν τις 2 παραπάνω ενέργειες ("Like" στη Σελίδα και "Share" της δημοσίευσηςτης παρούσας κλήρωσης), κατά το παραπάνω διάστημα, τηρούνται με αύξουσα χρονική σειρά καταχώρησης αρχίζοντας από το "001". Οι ενέργειες πρέπει απαραίτητα να γίνουν με επιλογή πολιτικής απορρήτου "ΔΗΜΟΣΙΑ" ώστε να είναι δυνατόν να είναι ορατές από το διαχειριστή της σελίδας και να καταγραφούν ως συμμετοχές.
4. Η λίστα των συμμετεχόντων με τις παραπάνω ενέργειες "Like" και "Share" θα είναι διαθέσιμη ανά εβδομάδα μέχρι την κλήρωση και από την σελίδα του Σταθμού.
 
Διαδικασία κλήρωσης και ανάδειξης Νικητή
5. Οι 2 νικητές θα αναδειχθούν από τα τελευταία ψηφία (δεξιά ψηφία) του τυχερού αριθμού του Λαϊκού Λαχείου που θα κληρωθεί την 03/05/2016 ή, εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει κλήρωση την ημέρα αυτή, για την ανάδειξη των νικητών, θα ληφθεί υπόψη ο τυχερός αριθμός της αμέσως επόμενης κλήρωσης μετά την 03/05/2016. 
Το πλήθος των ψηφίων του τυχερού αριθμού που θα αναδείξουν τον τυχερό αύξοντα αριθμό εξαρτάται από το πλήθος των συνολικών συμμετοχών-υποψηφιοτήτων στη λίστα ενεργειών "Like" και συγκεκριμένα: 
- Εάν το πλήθος των συμμετοχών είναι 3ψήφιος αριθμός συγκρίνεται με τα 3 τελευταία ψηφία (δεξιά) του τυχερού αριθμού.
- Εάν το πλήθος των συμμετοχών είναι 3ψήφιος αριθμός, αλλά είναι μικρότερος από τον τριψήφιο αριθμό που σχηματίζεται από τα 3 τελευταία ψηφία (δεξιά) του τυχερού αριθμού, τότε συγκρίνεται με τον αντίστοιχο διψήφιο που σχηματίζεται από τα 2 τελευταία ψηφία του τυχερού αριθμού. 
 Δηλαδή το πλήθος των τελευταίων ψηφίων που θα ληφθεί υπόψη εξαρτάται από το συνολικό πλήθος των συμμετοχών, δεδομένου ότι ο τυχερός αριθμός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το πλήθος των συμμετεχόντων στην κλήρωση.  
Ο πρώτος νικητής είναι αυτός που η συμμετοχή του έχει αύξοντα αριθμό ίσο με αυτόν που σχηματίζεται από τα τελευταία ψηφία του τυχερού αριθμού της κλήρωσης του λαϊκού λαχείου, όπως παραπάνω.
Ο δεύτερος νικητής είναι αυτός που η συμμετοχή του έχει αύξοντα αριθμό ίσο με το ακέραιο μέρος της διαίρεσης του παραπάνω αύξοντα αριθμού που θα αναδείξει τον πρώτο νικητή, με τον αριθμό 2.
Σε περίπτωση που ο αύξων αριθμός του πρώτου νικητή είναι ο αριθμός 1 τότε ο δεύτερος νικητής θα είναι αυτός με τον μέγιστο α/α (αύξοντα αριθμό) συμμετοχής.
 
Εάν για παράδειγμα η λίστα έχει συγκεντρώσει 320 συμμετοχές (α/α από 001 έως 320) και ο τυχερός αριθμός λήγει σε .... 357, τότε, ο πρώτος νικητής είναι ο αυτός με α/α (αύξοντα αριθμό) συμμετοχής τον αριθμό 57 στη λίστα ενεργειών "Like".
Αντίστοιχα ο δεύτερος νικητής θα είναι αυτός με α/α συμμετοχής 28 στη λίστα ενεργειών "Like" (57 / 2 = 28,5 => ακέραιο μέρος του 28,5 = 28).
 
Διαδικασία παράδοσης της Κάρτας Platanos Prepaid Card στους Νικητές.
6. Οι 2 νικητές θα αναδειχθούν με βάση την παραπάνω διαδικασία στις 04/05/2016 ή (σε περίπτωση που δεν γίνει κλήρωση την 03/05/2016) την επόμενη εργάσιμη της 1ης κλήρωσης μετά την 03/05/2016 στις 10π.μ. και θα επικοινωνήσουμε μαζί τους μέσω του Facebook με προσωπικό μήνυμα. 
Οι νικητές καλούνται να επικοινωνήσουν με τις Διοργανώτριες με προσωπικό μήνυμα στη Σελίδα την ίδια μέρα.
Σε περίπτωση που ο νικητής δεν έχει επικοινωνήσει εντός 24ων ωρών από την ενημέρωσή του με τη Διοργανώτρια, αποδεχόμενος το προσφερόμενο σε αυτόν δώρο και παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας του, ή δεν αποδεχτεί το δώρο του, τότε αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απολέσει οριστικά το δώρο και θα καλείται να το αποδεχθεί και να το παραλάβει ο δεύτερος κατά σειρά επιλαχών, που θα προκύψει σύμφωνα με την παράγραφο 8 πιο κάτω. 
 Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας η ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών στη σελίδα της στο facebook και στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο.
 Η παράδοση της κάρτας μπορεί να γίνει από την 5/6/2016 ή 3 εργάσιμες ημέρες μετά την κλήρωση που θα αναδείξει τον τυχερό νικητή (1η κλήρωση μετά την 03/05/2016).  
7. Για την παράδοση της κάρτας απαιτείται η προσκόμιση της Ταυτότητας ή Διαβατηρίου από τα οποία θα προκύπτει η ταυτοποίηση του ονόματος του τυχερού, η γνωστοποίηση του ΑΦΜ και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος που θα χρησιμοποιείται για τη στάθμευση στο Σταθμό, για να συνδεθεί με την κάρτα.
Το δώρο που θα διατεθεί από τη Διοργανώτρια στα πλαίσια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, είναι ορισμένο ως ανωτέρω από αυτήν και αποκλείεται η ανταλλαγή του με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή του με μετρητά. Επίσης, το δώρο είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο. 
8. Σε περίπτωση αδυναμίας ταυτοποίησης κάποιου από τους τυχερούς ή μη εμφάνισής του ή μη αποδοχής του δώρου του, η κάρτα θα απονέμεται στον αμέσως προηγούμενο (μικρότερο) α/α στη λίστα ενεργειών "Like", και ούτω καθεξής (Σε περίπτωση εξάντλησης της λίστας συνεχίζεται η αναζήτηση από το τέλος της λίστας, κυκλικά).
 
Λοιποί όροι
9. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του διαγωνισμού, να διακόψει ή να ακυρώσει το διαγωνισμό ανά πάσα στιγμή και επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλει τους παρόντες όρους, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της παρούσας προωθητικής ενέργειας ή να την ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή της με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσει τo δώρο με άλλο ίσης αξίας κατά την κρίση τους και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο της προωθητικής ενέργειας με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων με ανακοίνωση μέσω της σελίδας κοινωνικής δικτύωσης Platanos Parking Κηφισιά.
10. Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ή μετά την τυχόν συντόμευση της προθεσμίας ή την ανάκλησή της από τη Διοργανώτρια, σε περίπτωση που εξακολουθούν να λαμβάνονται συμμετοχές θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε.
11. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων του στα πλαίσια διενέργειας της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Οι συμμετέχοντες ρητά και ανεπιφύλακτα συναινούν και αποδέχονται τη δημοσίευση του ονόματός τους για την εκτέλεση του όρου 6 ανωτέρω, καθώς και τη δημοσίευση του ονόματός τους με οποιοδήποτε μέσο για διαφημιστικούς σκοπούς στα πλαίσια της παρούσας προωθητικής ενέργειας.
Η Διοργανώτρια ρητά δια του παρόντος δηλώνει και ενημερώνει τον κάθε συμμετέχοντα στην προωθητική ενέργεια και υποκείμενο επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων ότι έχει δικαίωμα εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των στοιχείων του, που τηρούνται κατά τις ειδικότερες διατάξεις του Ν.2472/1997, καθώς επίσης και δικαίωμα πρόσβασης με τη βοήθεια εξουσιοδοτημένου από αυτήν προσώπου. Σκοπός της σύστασης του αρχείου είναι αποκλειστικά και μόνο η ανάδειξη νικητών του ως άνω διαγωνισμού, η δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτού και η πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παραλαβή του Δώρου από αυτούς.
12. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της ως άνω σελίδας της Διοργανώτριας δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου και γενικότερα ότι η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τον εν λόγω διαδικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης όσο και την υπάρχουσα τεχνολογία και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας, η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. 
Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των όρων του παρόντος, με σκοπό κυρίως την επιρροή με αυτοματοποιημένο ή αθέμιτο μέσο του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το δώρο του ή θα απώλυται αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, οι δε Διοργανώτρια στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.
13. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου τους, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή, τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτή αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.
14. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα προωθητική ενέργεια θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.
15. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια, σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στο σύνολό τους. 
16. Οι παρόντες όροι θα είναι προσβάσιμοι καθ’ όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας στη σελίδα που διατηρεί οι Διοργανώτρια από το διαδικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης Platanos Parking Κηφισιά Facebook page και διαθέσιμοι στη σελίδα www.platanosparking.gr.