Κερδίστε εκπτώσεις στις ήδη ελκυστικές τιμές μας!

Δείτε τις πιο κάτω προσφορές μας1 που ο Σταθμός μας έχει σχεδιάσει σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
 
1Οι εκπτώσεις / προσφορές δεν συνδυάζονται.

 
 
 
 
Χρησιμοποιείτε Λεωφορείο ή τον Ηλεκτρικό; Έχετε Έκπτωση!
Έχετε έκπτωση!

Με επίδειξη κάρτας απεριορίστων διαδρομών ή εισιτηρίου Ηλεκτρικού / τοπικών Μ.Μ.Μ. Κηφισιάς:
  • 50% έκπτωση την πρώτη ώρα!(1)
  • αντί για 4 ευρώ την πρώτη ώρα, πληρώνετε 2!

(1) Οι εκπτώσεις / προσφορές δεν συνδυάζονται. Μέγιστη ημερήσια χρέωση 9 ευρώ.