Οι τιμές μας με μια ματιά
 
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
(Στάθμευση με την ώρα)
          
Τιμή
Μέχρι 30 λεπτά 2€
Μέχρι 1 ώρα 4€
Μέχρι 2 ώρες 6€
Μέγιστη ημερήσια χρέωση 9€
 
 
 ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ : ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ
           κερδίζετε 25% έκπτωση την πρώτη ώρα!(1)

- Μέγιστη ημερήσια χρέωση €9.

 Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ανακοινώνονται στο χώρο του Σταθμού και στην ιστοσελίδα του με τις προσφορές.
 Η έκπτωση αυτή δεν δίδεται εφόσον η επιχέιρηση σας έχει δώσει κουπόνι δωρεάν στάθμευσης (μίας ώρας έως 4 ωρών)


Ευέλικτη Χρήση: ““PLATANOS PREPAID CARD””
Πακέτο:
Επαναφορτιζόμεη κάρτα για εύκολη πρόσβαση, με ελάχιστη διάρκεια ισχύος 1 έτους, 
Τιμή στάθευσης (€):  Μόνο 1,75  ευρώ την ώρα, Μέγιστη ημερήσια χρέωση: 7 ευρώ

 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΗΣΗ των θέσεων στάθμευσης: “PLATANOS WEEKDAYS”
Πακέτο: Δευτέρα-Παρασκευή (απεριόριστες ώρες)
Μηνιαία τιμή (€): 90
 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΗΣΗ των θέσεων στάθμευσης: “PLATANOS WEEKDAYS & SATURDAYS”
Πακέτο: Δευτέρα-Σάββατο (απεριόριστες ώρες)
Μηνιαία τιμή (€): 100
 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΗΣΗ των θέσεων στάθμευσης: “PLATANOS UNLIMITED”
Πακέτο: Κάθε μέρα (απεριόριστες ώρες)
Μηνιαία τιμή (€): 120
 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΗΣΗ των θέσεων στάθμευσης: “PLATANOS VIP”
Πακέτο: Κάθε μέρα (απεριόριστες ώρες) σε άνετες θέσεις με εύκολη πρόσβαση για μεγάλων διαστάσεων οχήματα
Μηνιαία τιμή (€): 150
 

Κερδίστε εκπτώσεις(1) στις ήδη ελκυστικές τιμές μας! 
 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΗΣΗ των θέσεων στάθμευσης: “PLATANOS FAMILY” ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ
Πακέτο: Ειδικές τιμές για οικογένειες με περισσότερα από ένα αυτοκίνητα
Μηνιαία τιμή (€): ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΗΣΗ των θέσεων στάθμευσης: “PLATANOS BUSINESS” ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ
Πακέτο: Ειδικές τιμές για τις επιχειρήσεις της περιοχής με περισσότερα από ένα αυτοκίνητα, αλλά και για τους πελάτες τους
Μηνιαία τιμή (€): ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΗΣΗ των θέσεων στάθμευσης: “PLATANOS ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ” ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ
Πακέτο: Ειδική τιμή για οχήματα με πινακίδες ΦΙΛΠΑ / Αντίκες και οχήματα με κατατεθειμένες στην Εφορία πινακίδες
Μηνιαία τιμή (€):  70
 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΗΣΗ θέσεων στάθμευσης: “PLATANOS PREPAYMENT” ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ
Πακέτο: Μειωμένες τιμές στα μηνιαία προγράμματα με προείσπραξη μισθωμάτων για 1 έως και 3 έτη.
Μηνιαία τιμή (€): ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΧΡΗΣΗ των θέσεων στάθμευσης: “PLATANOS 7 DAYS” ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ
Πακέτο: Καλύπτει ανάγκες για ολιγοήμερη στάθμευση 7 ημερών, με μειωμένο ημερήσιο κόστος. Το πρόγραμμα αφορά συνεχόμενες  ημέρες στάθμευσης
Τιμή (€): 40
 
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΧΡΗΣΗ των θέσεων στάθμευσης: “PLATANOS 15 DAYS” ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ
Πακέτο: Καλύπτει ανάγκες για ολιγοήμερη στάθμευση 15 ημερών, με μειωμένο ημερήσιο κόστος. Το πρόγραμμα αφορά συνεχόμενες  ημέρες στάθμευσης
Τιμή (€): 70
 
 

Επισκεφθείτε τις προσφορές μας, στην αντίστοιχη επιλογή στην κεντρική σελίδα μας ή επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.
 
(1)Οι εκπτώσεις / προσφορές δεν συνδυάζονται.
Τελευταία ενημέρωση 30/4/2019