ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2018


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2017


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014